Lov&Data

3/2023: Rettsinformatisk litteratur med mer
01/09/2023

Opphavsrett for begynnere, 3. utgave

Forfatter: Olav Torvund

Sider: 264

Språk: Bokmål

ISBN: 9788215066257

Utgivelsesdato: 07.07.2023

Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket, står det i åndsverkloven. Men hva betyr det for deg som eier, bruker eller forvalter et åndsverk? Og hva er egentlig et åndsverk?

Opphavsrett er en engasjerende, praktisk og oversiktlig innføring i grunnleggende opphavsrett, skrevet for deg som møter opphavsrett i praksis. Boka er egnet for alle fra jurister som trenger et oppslagsverk, til journalister og ansatte i mediehus som har behov for et verktøy i møte med opphavsrettslige problem­stillinger.

Boka kommer nå i 3. utgave, og ny lovgivning og nye rettsavgjørelser er tatt inn.

Omtalen er hentet fra Universitetsforlaget.no: https://www.universitetsforlaget.no/opphavsrett-for-begynnere-2