Personvernerklæring

Personvernerklæring

Lovdata lagrer ikke historikk for søk foretatt på lod.lovdata.no.

Lovdata bruker ikke analyseverktøy og vi lagrer ikke informasjonskapsler (”cookies”) på lod.lovdata.no.

Nyhetsbrev

Når du registrerer e-postadressen din samtykker du til at vi sender deg nyhetsbrev og at vi bruker e-postadressen din til å gjøre dette. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet.

Behandlingsansvarlig

Lovdata er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger på www.lod.lovdata.no i forbindelse med nyhetsbrev.

Lovdata benytter Campaign Monitor for behandling av personopplysninger knyttet til utsending av nyhetsbrev. Selskapet som står bak Campaign Monitor, Marigold, er databehandler.

Formål

Lovdata er opptatt av ikke å lagre mer informasjon om brukerne enn det som er nødvendig for å gi deg en god brukeropplevelse. Formålet med innsamling av personopplysninger er for å kunne sende ut nyhetsbrev til påmeldte brukere.

Lovdata benytter ikke dine data til annonsering eller andre kommersielle formål.

Grunnlag for behandlingen

Behandlingsgrunnlaget for Lovdatas bruk av personopplysninger på lod.lovdata.no er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a (samtykke)

Personopplysninger som behandles

På lod.lovdata.no behandler Lovdata personopplysninger i forbindelse med påmelding til nyhetsbrev, jf. personvernforordningen artikkel 6. nr. 1 bokstav a.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Lovdata er opptatt av at dine personopplysninger holdes konfidensielt. En egen databehandleravtale mellom Lovdata og driftsleverandøren regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Lovvalg og dine rettigheter

Norsk regelverk gjelder for bruk av www.lod.lovdata.no.

Personopplysningsloven gir deg som registrert blant annet rett til å få innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Relevant regelverk for disse rettighetene:

  • Innsyn i personopplysninger: Personvernforordningen artikkel 15

  • Retting av personopplysninger: Personvernforordningen artikkel 16

  • Sletting av personopplysninger: Personvernforordningen artikkel 17

  • Begrensning av behandling: Personvernforordningen artikkel 18

  • Protestere mot en behandling: Personvernforordningen artikkel 21

Hvordan dine personopplysninger sikres

Lovdatas behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig og at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Kun utvalgte medarbeidere i Lovdata har tilgang til personopplysningene. Tilgangen styres gjennom adgangskontroll med passord. Lovdata har gode rutiner for tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Stiftelsen Lovdata
Postboks 6688 St. Olavs plass
0129 Oslo

Tlf.: 23 11 83 00 (kl. 0800–1600)

For ytterligere kontaktinformasjon se http://www.lovdata.no/info/kontakt.