Om oss

Om Lov&Data

Lov&Data utgis av Lovdata
Postboks 6688 St. Olavs plass
NO-0129 Oslo, Norge
Tlf.: +47 23 11 83 00
E-post: lovogdata@lovdata.no

Lovdata forbeholder seg rett til å bruke artikler og domsreferater i Lovdatas elektroniske systemer.

Lov&Data er Nordens ledende publikasjon innen rettsinformatikk. Jarle Roar Sæbø er ansvarlig redaktør, og Trine Shil Kristiansen i Lovdata er medredaktør. Tue Goldschmieding i Gorrissen Federspiel og professor dr.juris Henrik Udsen er redaktører for Danmark, og uavhengig rådgiver og forsker Daniel Westman er redaktør for Sverige. Fast spaltist er Halvor Manshaus, partner i advokatfirmaet Schjødt.

Lov&Data er dessuten medlemsblad for foreningene Norsk forening for Jus og EDB, Dansk forening for Persondataret, Danske IT-advokater og Svenska föreningen för IT och juridik. Lov&Data utkommer kvartalsvis. Utgivelsen begynte i 1984.

Fra 2024 vil Lov&Data kun være tilgjengelig digitalt.

Vår forfatteroversikt inneholder informasjon om bidragsytere fra og med 2022. Vi oppfordrer våre forfattere til å skrive en liten biografi om seg selv. Denne kan sendes til tsk@lovdata.no.