Lov&Data er Nordens ledende publikasjon innen rettsinformatikk, med første utgivelse i 1984. Tidsskriftet dekker rettsområdene personvern, immaterialrett og IT-kontrakter, samt artikler med mer vekt på teknologi. Lov&Data er dessuten medlemsblad for foreningene Norsk forening for Jus og EDB, Dansk forening for Persondataret, Danske IT-advokater og Svenska föreningen för IT och juridik. Vi oppfordrer alle som jobber eller studerer i skjæringspunktet mellom jus, informatikk og samfunnsvitenskap til å bidra. Kom også gjerne med innspill til nettsiden. Send oss en e-post: lovogdata@lovdata.no

Forside #1
Innhold 157 nr. 1/2024