Lov&Data

4/2023: Rettsinformatisk litteratur med mer
20/12/2023

Generativ kunstig intelligens og ytringsfrihet

En mann med et tomt blikk og ulike metalldeler rundt ansiktet, digital illustrasjon.

Illustrasjon: Laget av Nicoline Wiik ved hjelp av bilde­genereringsverktøyet Midjourney.

Norges institusjon for menneskerettigheter og Teknologirådet lanserte 12. desember 2023 rapporten: Generativ kunstig intelligens og ytringsfrihet: https://media.wpd.digital/teknologiradet/uploads/2023/12/Generativ-kunstig-intelligens-og-ytringsfrihet-DIGITAL.pdf