Lov&Data

4/2023: Leder
20/12/2023

Kunstig advokatfullmektig

En kontorplass med bøker, stresskoffert, papirer, lovbok, dommerklubbe og en robot som arbeider, med teknisk bakgrunn, digital illustrasjon.

Illustrasjon: Colourbox.com

Bruk av kunstig intelligens i forbindelse med juridisk rådgivning har lenge vært et debattert tema. I ganske lang tid var dette mer et «buzz word» enn det var en praktisk realitet. En vesentlig praktisk begrensning har dog vært at de allment tilgjengelige verktøyene ikke har tilbyd tilstrekkelig sikkerhet for at det man mater inn i en KI ikke inngår i KIens generelle treningsmaterialet og dermed spinner ut i andre enden som svar neste gang en helt annen bruker stiller et relatert spørsmål.

Dette har blant annet å gjøre med at KI-leverandørenes kommersielle modeller ikke har hatt tilstrekkelig tid til å utvikle seg, noe som igjen har å gjøre med at de største leverandørene ble tatt på sengen da ChatGPT ble lansert. Situasjonen er nå imidlertid i ferd med å endre seg, ved introduseringen av allment tilgjengelige verktøy, som kan implementeres i virksomheter uten alt for store investeringer (forutsatt at virksomheten ikke allerede henger tilbake når det gjelder implementering av andre digitale verktøy).

I nær fremtid vil advokatfirmaer og avdelinger av internadvokater ha vanskeligheter med å rekruttere nye advokater dersom de ikke kan tilby slike verktøyer. Utføring av advokatarbeid uten bruk av KI, vil oppfattes som å skulle sende brev med Posten hver gang et budskap skal formidles til en klient eller motpart. Dersom du er advokat i Norge og fortsatt ikke har, i det minste, begynt å leke med KI, så er du allerede bakpå. Ja, det er mange begrensninger i ChatGPT, og du kan ikke laste opp konfidensielle opplysninger, eller dokumenter som er beskyttet av andres immaterielle rettigheter, men selv med disse begrensningene er det mange bruksområder.

I tillegg er altså bruksområdene nå i ferd med å bli vesentlig videre, med ulike verktøyer som tilbyr samme informasjonssikkerhet som man har når man arbeider med dokumenter i et Sharepoint, for eksempel. Denne formen for KI kan trenes på dine dokumenter spesifikt, uten å gjøre treningsresultatet tilgjengelig for allmennheten.

Når virksomheten din innfører disse verktøyene, bør man allerede ha brukt KI en stund, for å være forberedt på hvordan dette kan gjøre arbeidsdagen mer effektivt. På det tidspunktet kan du med enkle grep føre en samtale med den samlede dokumentmengden du har i ditt saksarkiv, eller med samtlige dokumenter i en bestemt sak, og hvor den aktuelle KI også trekker kunnskap fra alle allment tilgjengelige dokumenter som måtte finnes ut på nettet. Da kan man sitte i bilen på vei hjem fra kontoret og føre en samtale med saksdokumentene – og da begynner KI å bli virkelig gøy.

Når det er sagt, bruk av KI under advokatarbeid kan sammenlignes med å ha en nyutdannet kollega med enorm selvtillit og ingen arbeidserfaring, og som jobber etter prinsippet «fake it until you make it». Svært sjeldent vil en KI si at den ikke forstår spørsmålet, og enda sjeldnere vil den si at den ikke har svaret – det er iallfall erfaringen med de KI-tjenester (ChatGPT inkludert) som er lansert per dags dato. En KI gjetter kontinuerlig, og de har ikke alltid vært flinke nok til å gi beskjed om at de ikke har nok datagrunnlag til et gjetningen kan sies å være kvalifisert.

Forfatterens signatur, håndskrift.
Jarle Roar Sæbø
Jarle Sæbo, portrett