Lov&Data

1/2024: Rettsinformatisk litteratur med mer
26/03/2024

Mapping Legal Technology in Norway

Gard Lid Aabakken, Lara Marie Nicole Eguia, Tobias Mahler & Sebastian Felix Schwemer. Mapping Legal Technology in Norway. Oslo: Universitetet i Oslo, Juridisk fakulte, Senter for rettsinformatikk/Avdeling for forvaltningsinformatikk 2023, 1/2023. ISSN 2703-8777 Complex (online)

«Mapping Legal Technology in Norway». Rapporten kartlegger bruken av «legal tech» i Norge. Rettsteknologi kan brukes til ulike juridiske formål. Blant disse er automatisering av juridiske arbeidsprosesser, beslutningsstøtte i juridiske tjenester, eller juridiske råd og informasjon direkte til sluttbrukere. Rapporten ble til som del av et forskningsprosjekt finansiert av Lovdata i perioden 2022–2023.

Les hele utgivelsen i CompLex 01/23.