1/2024: IT-kontrakter
26/03/2024

Uppdatering av eSams allmänna villkor för it-tjänster

Av Christina Wikström, advokat och partner, och Anton Karlsson, biträdande jurist, verksamma vid Wikström & Partners Advokatbyrå i Stockholm och specialiserade på IT, IP och dataskydd.

Illustrasjon: Colourbox.com

eSamverkansprogrammet (eSam) har i slutet av november 2023 uppdaterat sina allmänna villkor för it-tjänster. eSam är ett medlemsdrivet samverkansprogram bestående av 38 svenska myndigheter som samarbetar kring digital utveckling, och löpande publicerar it-avtalsvillkor, vägledningar och rättsliga uttalanden. eSam har sedan tidigare publicerat fem allmänna villkor, omfattande it-konsulttjänster, it-drift, it-support, it-projekt och agila it-projekt.

Den nya sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 2 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL), som trädde i kraft den 1 juli 2023, innebär att sekretess inte hindrar att en myndighet lämnar ut en uppgift till en enskild eller till en annan myndighet som för den utlämnande myndighetens räkning har i uppdrag att endast tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgiften, om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

Den nya sekretessbrytande bestämmelsen har skapat behov av ett it-avtalsvillkor som reglerar it-tjänster som omfattar ”endast teknisk bearbetning eller teknisk lagring”. eSam har därför valt att anpassa eSams Allmänna villkor för it-drift till begreppet ”endast teknisk bearbetning eller teknisk lagring”, som blir avgörande för om den sekretessbrytande bestämmelsens tillämplighet i samband med utkontraktering av it-tjänster. Utgångspunkten är, efter uppdateringarna, att eSams Allmänna villkor för it-drift är anpassat till it-tjänster som utgör ”endast teknisk bearbetning eller teknisk lagring”, vilket bland annat återspeglas i uppdaterade definitioner, uppdaterad reglering om sekretess och uppdaterad reglering om underleverantörer m.m.

Som en följd av den nya sekretessbrytande bestämmelsen, samt uppdateringar av eSams Allmänna villkor för it-drift, har även behov uppkommit för mindre anpassningar vad gäller eSams övriga allmänna villkor. Dessa it-avtalsvillkor är inte anpassade för it-tjänster som faller inom begreppet ”endast teknisk bearbetning eller teknisk lagring”.

Christina Wikström
Anton Karlsson