Lov&Data

2/2024: Leder
25/06/2024

Kjære kolleger og lesere

Etter ti år som redaktør for Lov&Data, er det på tide å overlate roret til Sarah Habberstad. I disse årene har bladet gjennomgått mange endringer, både med hensyn til digitalt format og også med hensyn til innhold. Det har hele tiden vært et fantastisk godt samarbeid med Lovdata (Kari Gyllander, Trine Shil Kristiansen og Odd Storm-Paulsen), noe som har bidratt til å gjøre arbeidet gledes­fylt. Tilsvarende har det vært et veldig godt samarbeid med redaktørene for de andre nordiske landene. Arbeidet som redaktør har vært både interessant og gøy.

Jeg er spesielt glad for å kunne overlate roret til nettopp Sarah Habberstad, fordi jeg vet hun deler det samme engasjementet for teknologi og jus som Lovdata og jeg selv. Sara bringer et nytt og friskt perspektiv, og jeg vet at hun allerede har gode planer for organisering av arbeidet og samarbeidet. Jeg gleder meg til å følge bladet videre, og til å være leser og bruker av bladet. Nå som jeg ikke lenger skal være redaktør, gleder jeg meg også til å bidra til bladet i form av artikler og annet innhold.

Den rivende utviklingen vi har hatt med AI er blant de veldig mange temaene som gjør at bladet fortsatt har stor relevans. Det blir spennende å se hvordan disse store og viktige temaene blir belyst for et bredt spekter av lesere i fremtiden.

Jeg benytter også anledningen til å ønske velkommen Viveca Still vår nye redaktør for Finland, et land som så langt ikke har vært dekket så godt i bladet. Det er svært gledelig at bladet fremover også vil bringe perspektiver og nyheter fra finske bidragsytere.

Avslutningsvis vil jeg takke alle våre bidragsytere som velvillig har tatt imot oppfordringer til å bidra med innhold. Det har alltid vært svært enkelt å oppfordre travle mennesker til å bruke til på å skrive artikler og annet innhold til Lov&Data, og dette er en god indikasjon på at bladet oppleves som en relevant og viktig arena for kunnskapsspredning.

Underskrift av forfatter Sæbø, håndtegning.
En samling av ulike ikoner, som penn, papir, data og tannhjul, i sirkel, digital illustrasjon.

Illustrasjon: Colourbox.com

Jarle Roar Sæbø