Lov&Data

1/2024: Rettsinformatisk litteratur med mer
26/03/2024

Dataskyddet 50 år – historia, aktuella problem och framtid

Martin Brinnen (red.), Cecilia Magnusson Sjöberg (red.), David Törngren (red.), Daniel Westman (red.), Sören Öman (red.). Dataskyddet 50 år – Historia, aktuella problem och framtid. Sverige: eddy.se ab, 2023. Isbn 9789189840027

Under 2023 fyller dataskyddslagstiftningen 50 år. Datalagen (1973:289) var världens första nationella lagstiftning som reglerade datoriserad behandling av personuppgifter på ett heltäckande sätt. Lagen ersattes 1998 av personuppgiftslagen (1998:204) som i sin tur upphävdes 2018 när EU:s dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR) började tillämpas.

Omtalen er hentet fra Dataskyddslagsstiftningen 50: https://dataskyddet.se/